Euroopa Liidu struktuurifondide abil elluviidud projektid Kärla Põhikoolis

EL Struktuuritoetused 2014-2020 

Meede "Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" tegevuse "Õpetajate ja haridusasutuse juhtide koolitus" taotlusvoor


Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started